Het begrip “leegstand” in polisvoorwaarden

Het begrip “leegstand” in polisvoorwaarden

Verzekeraars weigeren een schade-uitkering regelmatig met een beroep op risicowijziging. Op grond van de polisvoorwaarden van een opstal-verzekering dient leegstand van een woning vaak binnen een bepaalde termijn als risicowijziging te worden gemeld. Dikwijls ontstaat discussie met de verzekeraar hoe het begrip “leegstand” moet worden uitgelegd. In een recente uitspraak van rechtbank Rotterdam, 26 september 2012, LJN: BY0533, is geoordeeld dat de begrippen “leegstand” en “buiten gebruik zijn” zo moeten worden begrepen dat een woonhuis geheel ontruimd is en in het geheel niet meer wordt gebruikt. Bij deze uitleg speelde een rol dat de genoemde begrippen niet in de polisvoorwaarden waren gedefinieerd en dat de voorwaarden eenzijdig door de verzekeraar waren opgesteld.

Het vonnis van rechtbank Rotterdam sluit aan bij eerdere uitspraken van het KIFID, waarin over het begrip leegstand werd overwogen: “In aanmerking nemende dat onbestreden is dat (enige) inboedel van klaagster ten allen tijde in haar woning aanwezig is geweest, is evenmin verdedigbaar het standpunt van verzekeraar dat sprake was van in de polisvoorwaarden niet nader gedefinieerde leegstand. In dat verband valt tevens te wijzen op hetgeen door klaagster onbestreden is gesteld omtrent het toezicht op de woning”

De advocaten van Van Kempen advocaten, gespecialiseerd in het verzekeringsrecht, constateren regelmatig dat verzekeraars het begrip “leegstand” op een eigen manier uitleggen, uitsluitend gericht op een vooraf gewenste uitkomst, namelijk dat schade-uitkering wordt geweigerd. In situaties dat een woning tijdelijk niet wordt bewoond, maar wel gestoffeerd en bewoonbaar wordt gehouden, zijn er verzekeraars die met een beroep op risicowijziging toch dekking weigeren. Dit blijkt in veel gevallen niet terecht te zijn. Laat u zich dus niet door de verzekeraar om de tuin leiden en wees kritisch als uw verzekeraar onder het mom van “leegstand” uw schadeclaim afwijst.

mr. G.E. (Ernst) Hattink

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl