Auto gestolen. Allrisk verzekerd?

Auto gestolen. Allrisk verzekerd?

Het zal je maar overkomen. Je hebt haast en in de auto kom je er achter dat je iets bent vergeten mee te nemen. Je parkeert de auto voor de deur, terwijl de motor nog draait en de sleutels in het contact zitten. Je bent nog geen minuut in huis en je hoort dat er een auto hard wegrijdt. Je loopt naar buiten en het eerste wat je ziet is dat de auto weg is.

Je denkt, gelukkig ben ik al jaren allrisk verzekerd en je claimt de schade bij de verzekeraar. Dan is het echter oppassen geblazen, want het is blijkens de rechtspraak geen zekerheid dat de verzekeraar tot vergoeding van de schade verplicht is. In dit geval weigerde de verzekeraar namelijk dekking, omdat op grond van de polisvoorwaarden schade veroorzaakt door opzet of grove roekeloosheid was uitgesloten. Hierop moest de verzekeringnemer een procedure opstarten om zijn schade vergoed te krijgen. De rechtbank oordeelde nog dat de verzekeraar zich niet op de uitsluiting kon beroepen. Volgens de rechtbank was er geen aanmerkelijke kans op diefstal van de auto in het zeer korte tijdsbestek dat de auto voor de deur stond geparkeerd. In hoger beroep oordeelde gerechtshof ’s-Hertogenbosch anders. Naar het oordeel van het hof gaf het enkele onbeheerd laten staan van een auto met draaiende motor, met de sleutels in het contact, blijk van grove roekeloosheid. Het hof stelde de verzekeraar daarom in het gelijk. Gevolg was dat de eigenaar van de auto die zich allrisk verzekerd waande, zelf voor de schade moest opdraaien.

Heeft u een geschil met uw verzekeraar? Neemt u dan contact met ons op.

mr. G.E. (Ernst) Hattink

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl